Projekt

Célkitűzések és hatások

objectives

Hatások

impacts

Munkaterv

E célok és hatások elérése érdekében a projekt termelőközpontú megközelítést alkalmaz, szem előtt tartva a termelők igényeit és követelményeit a tudás és a képzési preferenciák tekintetében. A FOOD IMPROV'IDERS tanulmányozni fogja a termelők számára igazságosabb helyzetet eredményező innovatív élelmiszerlánc-modelleket, és célnak megfelelő oktatási anyagokat fog kidolgozni, amelyek meghatározzák a sikeres gyakorlatok mögött álló meghatározó tényezőket és kulcsfontosságú mozgatórugókat, hogy megkönnyítsék az igazságosabb élelmiszerlánc-modellek átvételét (WP1). A célközönség igényei és visszajelzései alapján kialakít egy e-tanulási platformot, és az online önképzésre kifejlesztett oktatási tartalmat adaptálja (WP2). A rövid élelmiszerláncokról kifejlesztett pedagógiai tartalom a projekt második és harmadik évében 360-480 uniós termelőt képző, vegyes tanulási képzések során kerül végrehajtásra és továbbfejlesztésre (WP3, WP4). A projekt hatékony projektmenedzsmenttel (WP6) támogatott erős kommunikációs és terjesztési stratégia (WP5) révén biztosítja a projekt eredményeinek szélesebb körű elterjedését.

work plan

Konzorcium

ania

ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES [ANIA]

Az ANIA a FOOD IMPROV'IDERS projekt koordinátora. Ez a francia élelmiszer- és italszövetség, amely ágazati szövetségeket és regionális szövetségeket tömörít, és több mint 17 000 élelmiszeripari vállalatot képvisel, amelyek közül 98% kkv. Az ANIA képviseli, tájékoztatja és támogatja a franciaországi élelmiszeripari vállalatokat, hogy felértékelje szerepüket és hozzájárulásukat a közintézmények, a média és a fogyasztók felé.

eku

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Az Eszterházy Károly Egyetem Eger város felsőoktatásának két és fél évszázados hagyományaira építve magas színvonalú oktatási és kutatási munkát végez, és felkészíti hallgatóit a jövő kihívásaira. Az intézmény - közel 10.000 hallgatóval és 1500 munkatárssal - folyamatosan fejleszti a 21. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelő, sokszínű képzési kínálatát.

ul-vf

Ljubljanai Egyetem - Állatorvosi Kar [UL-VF]

A Ljubljanai Egyetem Szlovénia legrégebbi, legnagyobb és nemzetközileg legjobban rangsorolt egyeteme. Az egyetemet 1919-ben alapították, és 23 kart, 3 művészeti akadémiát és 3 társult tagozatot foglal magában. Az állatorvosi kar az általános higiénia, a helyiségek és folyamatok higiéniája, az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-minőség az élelmiszer-ellátási láncban, valamint a közegészségügy területén végez kutatómunkát.

parma

PARMAI EGYETEM [UP]

A Pármai Egyetem Európa egyik legrégebbi egyeteme: a "Diploma" Umberto, Parma püspöke által Kr. u. 962-ben kapott oklevéllel jött létre. Az egyetemnek jelenleg mintegy 25 000 hallgatója és 1800 professzora, kutatója és adminisztratív alkalmazottja van. Az egyetem kiváló eredményeket ért el a legkülönbözőbb tudományterületeken kiemelkedő fiatal szakemberek kinevelésében. Folyamatosan kommunikálunk az állami és magánszervezetekkel annak érdekében, hogy jobban megértsük valódi igényeiket, ezért ennek megfelelően javítjuk és frissítjük a javasolt tanterveket.

fjdv

JUANA DE VEGA ALAPÍTVÁNY [FJDV]

A Juana de Vega Alapítvány egy magánalapítvány, amelyet 1872-ben alapítottak egy mezőgazdasági iskola létrehozására a galíciai mezőgazdasági termelők képzésének javítása érdekében. Jelenleg a Juana de Vega Alapítvány folytatja a galíciai vidéki környezet fejlődéséhez hozzájáruló tevékenységeit az agrár-élelmiszeripari ágazathoz, a képzéshez és kutatáshoz kapcsolódó különböző kezdeményezéseken keresztül, valamint a tájjal és a területtel kapcsolatos témákban.

ep

EUROPROJECT [EP]

Az Europroject egy 2005-ben alapított francia-bolgár tanácsadó cég. Az Europroject európai partnerekkel együttműködve segíti az ügyfeleket abban, hogy részt vegyenek az Európai Bizottság által pénzügyileg támogatott projektekben, a projektek létrehozásával és irányításával.

FOOD IMPROV'IDERS Partnerek Térkép

map
hu_HUHungarian