Projekt

Cilji in učinki

objectives

Učinki

impacts

Delovni načrt

Da bi dosegli te cilje in učinke, bo projekt uporabil pristop, osredotočen na proizvajalce, pri čemer bo upošteval potrebe in zahteve proizvajalcev glede znanja in želja po usposabljanju. V okviru projekta FOOD IMPROV'IDERS bodo preučeni inovativni modeli prehranske verige, ki zagotavljajo pravičnejši položaj proizvajalcev, in pripravljeno namenu primerno izobraževalno gradivo, ki bo opredelilo dejavnike in ključne vzvode uspešnih praks, da se omogoči ponovna uporaba modelov pravičnejše prehranske verige (WP1). Razviti platformo za e-učenje, prilagojeno potrebam in povratnim informacijam ciljnega občinstva, ter razvito izobraževalno vsebino prilagoditi za spletno samostojno učenje (WP2). Razvita pedagoška vsebina o kratkih prehranskih verigah se bo izvajala in izpopolnjevala na usposabljanjih z mešanim učenjem v drugem in tretjem letu projekta, na katerih se bo usposabljalo 360-480 proizvajalcev EU (WP3, WP4). Projekt bo zagotovil širšo uporabo rezultatov projekta z močno strategijo komuniciranja in razširjanja (WP5), ki jo bo podpiralo učinkovito upravljanje projekta (WP6).

work plan

Konzorcij

ania

ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES [ANIA]

ANIA je koordinatorica projekta FOOD IMPROV'IDERS. Je francoska federacija za hrano in pijačo, ki združuje sektorske federacije in regionalna združenja ter zastopa več kot 17 000 živilskih podjetij, od katerih je 98% malih in srednje velikih podjetij. ANIA zastopa, obvešča in podpira živilska podjetja v Franciji, da bi ovrednotila njihovo vlogo in prispevek javnim organom, medijem in potrošnikom.

eku

Katoliška univerza Eszterházy Károly

Univerza Eszterházy Károly opravlja visokokakovostno izobraževalno in raziskovalno delo, ki temelji na dveinpolstoletni tradiciji visokošolskega izobraževanja v mestu Eger in pripravlja svoje študente na izzive prihodnosti. Zavod - s skoraj 10 000 študenti in 1500 zaposlenimi - nenehno razvija raznoliko ponudbo študijskih programov v skladu z družbenimi in gospodarskimi izzivi 21. stoletja.

ul-vf

Univerza v Ljubljani - Veterinarska fakulteta [UL-VF]

Univerza v Ljubljani je najstarejša, največja in mednarodno najbolje ocenjena univerza v Sloveniji. Univerza je bila ustanovljena leta 1919 in obsega 23 fakultet, 3 umetniške akademije in 3 pridružene članice. Veterinarska fakulteta opravlja raziskovalno delo na področju splošne higiene, higiene prostorov in procesov, varnosti in kakovosti živil v verigi preskrbe s hrano ter na področju javnega zdravja.

parma

UNIVERZA V PARMI [UP]

Univerza v Parmi je ena najstarejših univerz v Evropi: ustanovljena je bila z diplomo, ki jo je leta 962 podelil parmski škof Umberto. Na univerzi danes študira približno 25.000 študentov ter dela 1.800 profesorjev, raziskovalcev in upravnega osebja. Univerza ima odlične dosežke pri pripravi izjemnih mladih strokovnjakov na najrazličnejših akademskih področjih. Nenehno komuniciramo z javnimi in zasebnimi organizacijami, da bi bolje razumeli njihove resnične zahteve, zato ustrezno izboljšujemo in posodabljamo predlagane učne načrte.

fjdv

FUNDACIJA JUANA DE VEGA [FJDV]

Fundacija Juana de Vega je zasebna fundacija, ustanovljena leta 1872 za ustanovitev kmetijske šole, ki naj bi izboljšala usposabljanje kmetov v Galiciji. Fundacija Juana de Vega trenutno še naprej razvija dejavnosti, ki prispevajo k razvoju podeželskega okolja v Galiciji z različnimi pobudami, povezanimi s kmetijsko-živilskim sektorjem, usposabljanjem in raziskavami na tem področju ter temami, povezanimi s pokrajino in ozemljem.

ep

EUROPROJECT [EP]

Europroject je francosko-bulgarsko svetovalno podjetje, ustanovljeno leta 2005. Europroject pomaga strankam pri sodelovanju v projektih, ki jih finančno podpira Evropska komisija, v sodelovanju z evropskimi partnerji, tako da vzpostavlja in upravlja njihove projekte.

FOOD IMPROV'IDERS Partnerji Zemljevid

map
sl_SISlovenian