Rezultati

D1.1. Vodnik po najboljših praksah za razvoj in izvajanje modelov kratkih prehranskih verig

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D1.2. Poročilo s priporočili za oblikovalce politik

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D1.3. Poročilo o povratnih informacijah zainteresiranih strani o potrebah, zahtevah in učnih željah učencev

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: CO

Za več informacij se obrnite na projektne partnerje.

D1.4. Pedagoške zahteve in standardi kakovosti

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Preverite platformo Foodimprov'iders

D1.5. Neobdelane učne vsebine in notranje ocenjevanje

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D1.6. Poročilo o glavnih ugotovitvah povratnih informacij zainteresiranih strani

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D1.7. Izboljšana neobdelana vsebina usposabljanja

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Preverite platformo Foodimprov'iders

D2.1. Specifikacije platforme za e-učenje

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D2.2. Razvita platforma za e-učenje

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Preverite platformo Foodimprov'iders

D2.3. Pedagoške vsebine, prilagojene za spletno izobraževanje na platformi za e-učenje

Vodilni partner: Vrsta: EKU: Stopnja zaupnosti: PU

Preverite platformo Foodimprov'iders

D2.4. Prevedene spletne pedagoške vsebine in platforma za e-učenje

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: PU

Preverite platformo Foodimprov'iders

D2.5. Vsebina, vključena v platformo

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Preverite platformo Foodimprov'iders

D2.6. Potrjevanje platforme in prilagojene vsebine

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D3.1. Ponudba kombiniranega učenja, ki je na voljo v centrih za usposabljanje

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D3.2. Poročilo o izvajanju prvega leta kombiniranega učenja

Vodilni partner: UL Tip: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D3.3. Poročilo o prvem letu samostojnega učenja na platformi za e-učenje

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D4.1. Poročilo o povratnih informacijah in področjih izboljšav za drugo leto faze 2

Vodilni partner: Tip: FJDV Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D4.2. Izboljšana platforma za e-učenje, pedagoške vsebine in ponudba usposabljanja

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D4.3. Poročilo o učnih rezultatih usposabljanja in priložnostih za samostojno učenje v drugem letu faze 2

Vodilni partner: UL Tip: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D4.4. Poročilo o pedagoškem izidu projekta

Vodilni partner: UL Tip: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite gradivo

D4.5. Dokument o najboljših praksah projekta FOOD IMPROV'IDERS

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: PU

Prenesite knjižico najboljših praks Foodimprov'iders

D5.1. Načrt komuniciranja in razširjanja

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: CO

Za več informacij se obrnite na projektne partnerje.

D5.2. Spletna stran in družbena omrežja

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: PU

LinkedIn

Twitter

D5.3. Komunikacijsko gradivo

Vodilni partner: Vrsta: ANIA (EP) Stopnja zaupnosti: PU

Novičke

Sporočila za javnost

Promocijsko gradivo

D6.1. Načrt kakovosti, vključno z orodji za upravljanje

Vodilni partner: Vrsta: Stopnja zaupnosti: CO

Za več informacij se obrnite na projektne partnerje.

D6.2. Zapisniki sestankov konzorcija

Vodilni partner: Vrsta: ANIA (EP) Stopnja zaupnosti: PU

Za več informacij se obrnite na projektne partnerje. 

D6.3. Vmesno poročilo

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: PU

Za več informacij se obrnite na projektne partnerje. 

D6.4. Končno poročilo

Vodilni partner: Vrsta: ANIA: Stopnja zaupnosti: PU

Za več informacij se obrnite na projektne partnerje. 

sl_SISlovenian