Intellectual Output 5

Intelektualni izhod 5

Poročilo o najboljših praksah alternativnih modelov prehranske verige s sektorskim in nacionalnim kontekstom Intelektualni rezultat 5 se osredotoča na celovit pregled uspešnih in neuspešnih modelov kratkih prehranskih verig ter opredelitev gonilnih sil in ovir za njihovo...
Intellectual Output 4

Intelektualni izid 4

Ocena pedagoških rezultatov projekta in najboljših praks za ponovitev Intelektualni Rezultat 4 predstavlja še eno pomembno fazo v življenjskem ciklu projekta Foodimprov'iders, ki se osredotoča na oceno pedagoških rezultatov, da se ugotovi, ali...
Intellectual Output 3

Intelektualni rezultat 3

Spletna platforma za e-učenje s prilagojenimi pedagoškimi vsebinami za samostojno učenje in dopolnilnimi moduli za kombinirano učenje Intelektualni izid 3 se je osredotočil na oblikovanje tehnične in vsebinske strukture platforme za e-učenje, s čimer se je preoblikovala surova...
Intellectual Output 2

Intelektualni rezultat 2

Namenske pedagoške vsebine o kratkih prehranjevalnih verigah (UP) Intelektualni rezultat 2, ki ga vodi Univerza v Parmi, predstavlja pomembno fazo projekta in se osredotoča na razvoj namenskih pedagoških vsebin o kratkih prehranjevalnih verigah. Tukaj je povzetek...
Intellectual Output 1

Intelektualni izhod 1

Pedagoški scenariji, vključno s specifikacijami za usposabljanje, profili učencev, pričakovanji učencev, potrebami zainteresiranih strani in učnimi orodji Rezultat 1 je imel ključno vlogo pri izboljšanju izobraževanja o modelih kratkih prehranskih verig. Vključuje bistvene specifikacije...
sl_SISlovenian